logo DEPROS LAW FIRM

Sự kiện pháp lý nổi bật

Thủ tướng phê chuẩn nghị định về việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Thủ tướng phê chuẩn nghị định về việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

 16-04-2020
 250
Hôm 8 tháng 4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phê chuẩn Nghị định số 41/2020/ND-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất để hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19.
Áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với pháp nhân thương mại

Áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với pháp nhân thương mại

 14-04-2020
 277
Các pháp nhân thương mại không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các bản án hoặc phán quyết có hiệu lực pháp lý của tòa án sẽ bị đóng băng tài khoản ngân hàng và tài khoản chứng khoán.
Giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu trong 3 ngày làm việc

Giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu trong 3 ngày làm việc

 14-04-2020
 368
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về đăng ký thuế trong đó đề xuất, hồ sơ đăng ký thuế lần đầu được cơ quan thuế thực hiện xử lý và trả kết quả cho người nộp thuế chậm nhất không quá 03 ngày làm việc.
Sửa đổi một số thủ tục trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Sửa đổi một số thủ tục trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

 13-04-2020
 278
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 348/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
Bổ sung các trường hợp được miễn lệ phí môn bài

Bổ sung các trường hợp được miễn lệ phí môn bài

 09-04-2020
 252
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài, trong đó có bổ sung quy định về miễn lệ phí môn bài.
Ủy ban Sức khỏe và An toàn thực phẩm của Liên minh châu Âu thông báo về chứng thư xuất khẩu trong bối cảnh COVID 19

Ủy ban Sức khỏe và An toàn thực phẩm của Liên minh châu Âu thông báo về chứng thư xuất khẩu trong bối cảnh COVID 19

 09-04-2020
 308
Để đảm bảo hoạt động xuất khẩu diễn ra thuận lợi, Ủy ban Sức khỏe và An toàn thực phẩm của Liên minh châu Âu (DGSANTE) khuyến cáo sử dụng nền tảng TRACES cho các chứng thư về vệ sinh và kiểm dịch thực vật của động vật, thực vật đối với các sản phẩm được xuất khẩu sang EU. 
02466665665