logo DEPROS LAW FIRM

Hơn 90 thủ tục thuế được thực hiện trên cổng thông tin dịch vụ công quốc gia

2020-05-11 13:57:43

Tổng cục Thuế thông báo vào ngày 7 tháng 5 rằng Tổng cục đã hoàn tất các hạng mục công việc để cung cấp 93 thủ tục thuế trên cổng thông tin dịch vụ công quốc gia.

Các thủ tục này bao gồm kê khai thuế, nộp thuế, nộp lệ phí trước bạ ô tô và các đơn xin gia hạn thuế và tiền thuê đất, ngoài ra còn có những thủ tục khác.

Tổng cục sẽ tiếp tục cung cấp thêm các dịch vụ công trong lĩnh vực thuế trên cổng thông tin, với mục tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến 100%.

Tổng cục cũng sẽ thúc đẩy việc đóng trực tuyến các khoản phí, thuế, tiền phạt và các nghĩa vụ tài chính khác trong quá trình xử lý các thủ tục hành chính và dịch vụ công cộng trên cổng thông tin.

Tính đến ngày 6 tháng 5, các cơ quan thuế trên toàn quốc đã nhận được 85.190 đơn xin gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất với hơn 25,8 nghìn tỷ đồng (1,1 tỷ USD), được nộp trực tiếp bởi các nhân, nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến.

Việc cung cấp các thủ tục thuế trên cổng thông tin dịch vụ công quốc gia phù hợp với Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp khẩn cấp để phòng ngừa và kiểm soát COVID-19 và Quyết định 683/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về danh sách các dịch vụ công trực tuyến do Bộ Tài chính cung cấp trên cổng thông tin vào năm 2020.

Nguồn: Vietnamlawmagazine

Cùng chuyên mục

0888135727