logo DEPROS LAW FIRM

Văn bản pháp luật

ÁN LỆ SỐ 52/2021/AL

ÁN LỆ SỐ 52/2021/AL

 24-03-2023
 1435
ÁN LỆ SỐ 52/2021/AL Về hiệu lực của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất khi chưa đăng ký quyền sử dụng đất Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2021 và được công bố theo Quyết định số 594/QĐ-CA ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.…
ÁN LỆ SỐ 51/2021/AL

ÁN LỆ SỐ 51/2021/AL

 24-03-2023
 1153
ÁN LỆ SỐ 51/2021/AL Về xác định quyền sở hữu đối với khu vực để xe ô tô của nhà chung cư Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2021 và được công bố theo Quyết định số 594/QĐ-CA ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Nguồn án lệ: Bản án…
ÁN LỆ SỐ 50/2021/AL

ÁN LỆ SỐ 50/2021/AL

 24-03-2023
 986
ÁN LỆ SỐ 50/2021/AL Về quyền khởi kiện vụ án đòi lại tài sản của người được giao tài sản theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2021 và được công bố theo Quyết định số 594/QĐ-CA ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chánh…
ÁN LỆ SỐ 49/2021/AL

ÁN LỆ SỐ 49/2021/AL

 22-03-2023
 185
ÁN LỆ SỐ 49/2021/AL Về xác định quyết định hành chính ban hành không đúng thẩm quyền Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2021 và được công bố theo Quyết định số 594/QĐ-CA ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Nguồn án lệ: Quyết định…
ÁN LỆ SỐ 48/2021/AL

ÁN LỆ SỐ 48/2021/AL

 22-03-2023
 193
Án lệ số 48/2021/AL về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “nộp lại tiền thu lợi bất chính” Án lệ số 48/2021/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2021 và được công bố theo Quyết định số 594/QĐ-CA ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối…
ÁN LỆ SỐ 47/2021/AL

ÁN LỆ SỐ 47/2021/AL

 22-03-2023
 200
Án lệ số 47/2021/AL về việc xác định tội danh trong trường hợp bị cáo dùng hung khí nguy hiểm đâm vào vùng trọng yếu của cơ thể bị hại Án lệ số 47/2021/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2021 và được công bố theo Quyết định số 594/QĐ-CA ngày 31 tháng 12…
0888135727