logo DEPROS LAW FIRM

Văn bản pháp luật

ÁN LỆ SỐ 46/2021/AL

ÁN LỆ SỐ 46/2021/AL

 22-03-2023
 91
ÁN LỆ SỐ 46/2021/AL Về việc xác định tình tiết định khung hình phạt “Đối với trẻ em mà người phạm tội có trách nhiệm giáo dục” trong tội “Dâm ô đối với trẻ em” Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2021 và được công bố theo Quyết định số 594/QĐ-CA ngày 31 tháng…
ÁN LỆ SỐ 45/2021/AL

ÁN LỆ SỐ 45/2021/AL

 22-03-2023
 82
ÁN LỆ SỐ 45/2021/AL Về xác định bị cáo phạm tội “Giết người” thuộc trường hợp “Phạm tội chưa đạt” Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2021 và được công bố theo Quyết định số 594/QĐ-CA ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Nguồn án…
ÁN LỆ SỐ 44/2021/AL

ÁN LỆ SỐ 44/2021/AL

 22-03-2023
 76
ÁN LỆ SỐ 44/2021/AL Về việc xác định thời hiệu khởi kiện đối với yêu cầu phản tố Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2021 và được công bố theo Quyết định số 594/QĐ-CA ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Nguồn án lệ: Quyết định giám…
ÁN LỆ SỐ 43/2021/AL

ÁN LỆ SỐ 43/2021/AL

 22-03-2023
 73
ÁN LỆ SỐ 43/2021/AL Về hiệu lực của hợp đồng thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp là nhà đất do bên thế chấp nhận chuyển nhượng của người khác nhưng chưa thanh toán đủ tiền cho bên bán Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 24 tháng 02 năm 2021 và được công bố theo Quyết…
Án lệ số 41/2021/AL

Án lệ số 41/2021/AL

 21-03-2023
 56
ÁN LỆ SỐ 41/2021/AL Về chấm dứt hôn nhân thực tế Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 23 tháng 02 năm 2021 và được công bố theo Quyết định số 42/QĐ-CA ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Nguồn án lệ: Bản án dân sự phúc thẩm số 48/2010/DSPT ngày 29/7/2010…
Án lệ số 40/2021/AL

Án lệ số 40/2021/AL

 21-03-2023
 70
ÁN LỆ SỐ 40/2021/AL Về công nhận việc chuyển đổi quyền sử dụng đất trên thực tế Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 23 tháng 02 năm 2021 và được công bố theo Quyết định số 42/QĐ-CA ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Nguồn án lệ: Quyết định giám…
0888135727