logo DEPROS LAW FIRM

DEPROS LAW cung cấp dịch vụ biên dịch, phiên dịch chuyên ngành pháp lý với các ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Nhật, cụ thể như sau:
- Biên dịch các loại tài liệu pháp lý;
-Phiên dịch trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo,...;
- Hỗ trợ đàm phán hợp đồng với đối tác nước ngoài.

02466566555