logo DEPROS LAW FIRM

PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ & KINH DOANH

DEPROS LAW có kinh nghiệm tư vấn thành lập và hỗ trợ pháp lý cho toàn bộ quá trình hoạt động của doanh nghiệp, bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã có kinh nghiệm tư vấn và hỗ trợ cho các dự án năng lượng triển khai trên lãnh thổ Việt Nam. DEPROS LAW cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp uy tín và đảm bảo chất lượng, bao gồm:

 • Tư vấn và thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
 • Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, chuyển đổi doanh nghiệp; tạm ngừng kinh doanh; giải thể doanh nghiệp;
 • Tư vấn các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp;
 • Tư vấn pháp luật kế toán, thuế;
 • Tư vấn pháp luật thương mại, đầu tư;
 • Tư vấn giải quyết các tranh chấp nội bộ doanh nghiệp;
 • Tư vấn pháp lý quản trị và tổ chức doanh nghiệp;
 • Tư vấn pháp lý và thực hiện các thủ tục liên quan đến hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A);
 • Dịch thuật các văn bản, giấy tờ, tài liệu.

THẨM ĐỊNH PHÁP LÝ

DEPROS LAW cung cấp dịch vụ thẩm định pháp lý cho các doanh nghiệp, dự án hợp tác đầu tư trong và ngoài nước. Một số dự án, thương vụ hợp tác đầu tư có sự tham gia thẩm định pháp lý của DEPROS LAW: Dự án Nhà máy Điện mặt trời Thịnh Long AAA Phú Yên (vốn đầu tư: 47 triệu USD); Dự án Nhà máy Điện mặt trời Europlast Phú yên (vốn đầu tư: 1.150 tỷ đồng); thương vụ M&A giữa VietMac và Tập đoàn Nhựa Châu Âu (trị giá doanh nghiệp 400.000USD)...

Các dịch vụ trong hoạt động thẩm định pháp lý của DEPROS LAW bao gồm:

 • Thẩm định pháp lý tư cách pháp nhân của doanh nghiệp/hoạt động của dự án đầu tư;
 • Thẩm định mức độ tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp/dự án đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam (về thuế, lao động, môi trường, doanh nghiệp, đất đai...);
 • Thẩm định các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp/dự án đầu tư;
 • Rà soát, xem xét, đánh giá các hồ sơ pháp lý nội bộ, các loại giấy phép hoạt động... của doanh nghiệp/dự án đầu tư;
 • Xem xét, đánh giá các vụ kiện đang tham gia hoặc có nguy cơ phải tham gia, tranh chấp, các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp/dự án đầu tư;
 • Phát hiện những vấn đề tồn tại, rủi ro pháp lý và đề xuất giải pháp khắc phục trên cơ sở quy định pháp luật;
 • Cung cấp ý kiến pháp lý về thẩm định doanh nghiệp/dự án đầu tư theo yêu cầu.
02466566555