logo DEPROS LAW FIRM

Sự kiện pháp lý nổi bật

Hoàn thiện pháp luật về sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Hoàn thiện pháp luật về sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế

 06-06-2022
 313
Thời gian qua, hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ ở nước ta đã được xây dựng, sửa đổi, bổ sung, qua đó, tạo nền tảng pháp lý cơ bản điều chỉnh các vấn đề có liên quan đến việc bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Hiện nay, trước yêu cầu quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn diện,…
Xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị

Xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị

 17-02-2022
 293
Là nhiệm vụ trọng tâm mà Cục Phát triển Đô thị sẽ tập trung thực hiện trong năm 2022. TS Trần Quốc Thái - Cục trưởng Cục Phát triển đô thị cho biết: Cùng với nhiệm vụ nghiên cứu và đề xuất Luật Quản lý phát triển đô thị, Cục sẽ đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng khác.
Tình hình bảo hộ chỉ dẫn địa lý năm 2021

Tình hình bảo hộ chỉ dẫn địa lý năm 2021

 10-02-2022
 371
Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, song hoạt động bảo hộ chỉ dẫn địa lý của Việt Nam trong năm 2021 vẫn đạt được nhiều kết quả nổi bật, bao gồm sự cải thiện về cơ cấu sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý trong nước và bảo hộ thành công hai chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản.
Kiểm soát chặt chẽ mặt hàng gạo, chống gian lận xuất xứ

Kiểm soát chặt chẽ mặt hàng gạo, chống gian lận xuất xứ

 27-01-2022
 213
Tổng cục Hải quan vừa ra văn bản số 259 yêu cầu hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ mặt hàng gạo, phòng chống gian lận, xuất xứ, ghi nhãn không đúng quy định, chuyển tải bất hợp pháp đối với mặt hàng gạo xuất, nhập khẩu.
Phê duyệt chiến lược phát triển nhà ở quốc gia

Phê duyệt chiến lược phát triển nhà ở quốc gia

 14-01-2022
 196
Đến năm 2025, diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người đạt 27m2, khu vực thành thị là 28m2, khu vực nông thôn là 26m2.
Chiến lược tăng trưởng xanh mới được thông qua để xây dựng nền kinh tế xanh

Chiến lược tăng trưởng xanh mới được thông qua để xây dựng nền kinh tế xanh

 08-12-2021
 319
Việt Nam quyết tâm cắt giảm ít nhất 15% phát thải khí nhà kính vào năm 2030 so với mức được ghi nhận vào năm 2014; và 30% vào năm 2050.
02436366565