logo DEPROS LAW FIRM

PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

Với đội ngũ luật sư có kinh nghiệm nhiều năm hoạt động liên quan đến các vấn đề về lao động và đưa người Việt Nam đi nước ngoài làm việc, học tập, DEPROS LAW là đối tác của nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực này tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ:

  • Xây dựng hồ sơ pháp lý, tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đưa người Việt Nam đi nước ngoài làm việc, học tập làm tăng hiệu quả kinh doanh và giảm thiểu rủi ro cho các doanh nghiệp;    
  • Tư vấn pháp luật, phổ biến pháp luật cho người lao động đi làm việc, học tập tại nước ngoài;
  • Đại diện cho các doanh nghiệp xử lý mọi vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến vi phạm của người Việt Nam được đi làm việc, học tập tại nước ngoài tại Toà án, chính quyền địa phương và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác;  
  • Tư vấn về hợp đồng lao động;    
  • Tư vấn về bảo hiểm, tiền lương;    
  • Kỷ luật lao động và bồi thường vật chất;    
  • Tư vấn về an toàn lao động, vệ sinh lao động;   
  • Giải quyết tranh chấp trong quan hệ lao động.
0888135727