logo DEPROS LAW FIRM

PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH - HÌNH SỰ

Với đội ngũ luật sư, cán bộ pháp lý được đào tạo chuyên sâu và các chuyên gia trong lĩnh vực  hành chính – hình sự, DEPROS LAW cung cấp các dịch vụ pháp lý sau:

  • Tư vấn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính, xin cấp phép;
  • Đại diện tham gia thủ tục tố tụng hành chính tại Toà án và làm việc với các cơ quan hành chính;
  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp luật hình sự và tố tụng hình sự;
  • Đại diện tham gia tiến trình giải quyết vụ án hình sự.
0888135727