logo DEPROS LAW FIRM

PHÁP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Dịch vụ tư vấn pháp luật (KHÔNG PHẢI ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP) về Sở hữu trí tuệ bao gồm:

  • Tư vấn pháp luật về thủ tục đăng ký liên quan đến nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế/giải pháp hữu ích, quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả và bảo hộ giống cây trồng, vật nuôi;
  • Tư vấn pháp luật về chuyển giao quyền sở hữu công nghệ;
  • Tư vấn pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ (Vi phạm, tranh chấp đối với nhãn hiệu hàng hóa, bản quyền, cạnh tranh …);
  • Tư vấn xây dựng và phát triển thương hiệu mạnh, bền vững.

DEPROS LAW cũng tham gia tố tụng với tư cách là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ tại tòa án các cấp hoặc các Cơ quan tiến hành tố tụng khác;

Tham gia tố tụng với tư cách là đại diện ủy quyền – nhân danh khách hàng thực hiện tất cả các phương án và cách thức theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng một cách tốt nhất tại các phiên xử.

0888135727