logo DEPROS LAW FIRM

Sự kiện pháp lý nổi bật

Quốc hội thảo luận về Luật Cư trú

Quốc hội thảo luận về Luật Cư trú

 27-05-2020
 766
Vào thứ Bảy, Quốc hội đã có cuộc thảo luận trực tuyến về việc thí điểm mô hình quản lý đô thị ở Đà Nẵng và báo cáo về luật cư trú sửa đổi.
Đề xuất điều kiện cấp giấy phép cho thuê lại lao động

Đề xuất điều kiện cấp giấy phép cho thuê lại lao động

 21-05-2020
 490
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động về việc ký quỹ, điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.
Quốc hội thảo luận về việc quản lý cư trú công dân thông qua số căn cước công dân

Quốc hội thảo luận về việc quản lý cư trú công dân thông qua số căn cước công dân

 19-05-2020
 425
Các thành viên của Ủy ban Pháp luật Quốc hội (NA) vào ngày 12 tháng 5 đã nhất trí về một hệ thống nhận dạng mới để thay thế cho sổ hộ khẩu.
Quy định mới về chi phí quản lý đối với bảo hiểm tai nạn lao động

Quy định mới về chi phí quản lý đối với bảo hiểm tai nạn lao động

 18-05-2020
 481
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 24/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 20/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Chính thức giảm từ 20 - 50% nhiều loại phí, lệ phí

Chính thức giảm từ 20 - 50% nhiều loại phí, lệ phí

 12-05-2020
 436
Bộ Tài chính vừa ban hành 03 Thông tư số 34, 35, 36/2020/TT-BTC. Theo đó, Bộ Tài chính đã giảm phí, lệ phí từ 20 – 50% đối với một số lĩnh vực như: Xây dựng, Du lịch, Tài nguyên nước nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19.
Hơn 90 thủ tục thuế được thực hiện trên cổng thông tin dịch vụ công quốc gia

Hơn 90 thủ tục thuế được thực hiện trên cổng thông tin dịch vụ công quốc gia

 11-05-2020
 404
Tổng cục Thuế thông báo vào ngày 7 tháng 5 rằng Tổng cục đã hoàn tất các hạng mục công việc để cung cấp 93 thủ tục thuế trên cổng thông tin dịch vụ công quốc gia.
02436366565