logo DEPROS LAW FIRM

Nghị định mới thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

2021-05-27 11:25:44

Nhằm tháo gỡ những nút thắt để phát triển các dự án nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu thị trường, trong tháng 4, Chính phủ đã ban hành Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 100 ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Theo đó, nghị định mới bao gồm các quy định mới về tỷ lệ đất trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, khu công nghiệp phải dành để làm nhà ở xã hội cũng như lãi suất cho vay ưu đãi đối với người mua và phát triển nhà ở xã hội.

Dự án nhà ở thương mại, khu đô thị có tổng diện tích từ 02 héc ta trở lên tại đô thị loại đặc biệt hoặc loại một hoặc từ 05 héc ta trở lên đối với đô thị loại hai và loại ba phải dành 20% tổng diện tích đất đáp ứng yêu cầu về cơ sở hạ tầng để phát triển nhà ở xã hội.

Theo Nghị định, quy hoạch các khu công nghiệp phải dành quỹ đất phù hợp để phát triển nhà ở xã hội với đầy đủ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Căn hộ thuộc dự án nhà ở xã hội phải có diện tích từ 25m2 đến 70m2. Số lượng căn hộ có diện tích sàn trên 70m2 phải chiếm dưới 10% tổng diện tích sàn của các dự án nhà ở xã hội.

Về khoản vay, mức vay tối đa đối với trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội là 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà ở.

Đối với trường hợp xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức vay tối đa là 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng hoặc 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Ngoài ra, lãi suất cho vay đối với người mua nhà ở xã hội không được vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ.

Theo nghị định mới, thời hạn cho vay tối đa được kéo dài lên 25 năm thay vì 15 năm như trước đây.

Nguồn: Vietnamlawmagazine

Cùng chuyên mục

0888135727