logo DEPROS LAW FIRM

Bộ Công an dự kiến sẽ công khai danh sách các phương tiện vi phạm hành chính về giao thông

2024-03-26 14:43:12

Đây là nội dung được đề cập tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 67/2019/TT-BCA Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Sẽ công khai danh sách các phương tiện vi phạm hành chính về giao thông (Hình từ Internet)

Cụ thể, Bộ Công an dự kiến nội dung công khai của Công an nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính bao gồm:

(1) Quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính;

(2) Tên, địa chỉ, số điện thoại trực ban, hòm thư góp ý, thời gian làm việc, trang thông tin điện tử (nếu có) của cơ quan Công an có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về giao thông; địa chỉ thư tín, số điện thoại, địa chỉ email, tài khoản mạng xã hội zalo, facebook... (nếu có) thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về tình hình trật tự, an toàn giao thông;

(3) Trang phục, số hiệu Công an nhân dân và các phương tiện, thiết bị kỹ thuật, công cụ hỗ trợ được công khai theo quy định;

(4) Kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông, gồm các nội dung cụ thể sau: Tên đơn vị; tuyến đường; các loại phương tiện và các hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát, xử lý; thời gian thực hiện;

(5) Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, chiến sỹ khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính;

(6) Quyền và nghĩa vụ của công dân khi cán bộ, chiến sỹ thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính.

(7) Danh sách các phương tiện vi phạm hành chính về giao thông bị phát hiện thông qua hệ thống giám sát trên website csgt.vn để cá nhân, tổ chức tra cứu và thực hiện nghĩa vụ nộp phạt theo quy định.

Ngoài việc bổ sung sẽ công khai danh sách các phương tiện vi phạm hành chính về giao thông bị phát hiện thông qua hệ thống giám sát trên website csgt.vn để cá nhân, tổ chức tra cứu và thực hiện nghĩa vụ nộp phạt theo quy định, thì Bộ Công an sẽ tiến hành bỏ việc công khai Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề về giao thông, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên nhằm bảo đảm đúng quy định tại Thông tư 32/2023/TT-BCA.

Cùng chuyên mục

02466566555