logo DEPROS LAW FIRM

Thẩm quyền xét xử của toà án quân sự.

2023-07-04 15:38:29

Theo nội dung dự thảo lần thứ 6 vừa được Tòa án nhân dân tối cao công bố, tòa án quân sự sẽ xét xử những vụ án hình sự mà người phạm tội là quân nhân tại ngũ, công chức quốc phòng.

Tòa án nhân dân tối cao vừa đưa ra dự thảo lần thứ 6 Thông tư quy định chi tiết về thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự.

Theo nội dung của dự thảo, vụ án hình sự mà người phạm tội là quân nhân tại ngũ, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng, quân nhân dự bị hoặc dân quân tự vệ trong thời gian tập trung huấn luyện, công dân được điều động hoặc trưng tập vào phục vụ trong quân đội thì thẩm quyền xét xử thuộc về tòa án quân sự, không phụ thuộc vào việc họ phạm tội gì và phạm tội ở đâu.

Ngoài những trường hợp nêu trên, Tòa án quân sự chỉ xét xử những vụ án mà tội phạm liên quan đến bí mật quân sự hoặc gây thiệt hại cho quân đội, phạm tội trong doanh trại quân đội, địa bàn quân sự do quân đội quản lý, bảo vệ.

Tòa án Quân sự Quân khu 7 tuyên phạt 20 năm tù đối với bị cáo Trần Quốc Dũng - Cựu Đại tá, Chánh Thanh tra xét khiếu tố, Thanh tra Bộ Quốc phòng.

Về thẩm quyền xét xử theo lãnh thổ, dự thảo quy định vụ án xảy ra trên địa bàn của tòa án quân sự nào thì tòa án quân sự đó xét xử.

Việc phân chia địa bàn xét xử của Tòa án quân sự thực hiện theo quy định của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Trường hợp không xác định được nơi thực hiện phạm tội hoặc có nhiều tòa án quân sự khác nhau có thẩm quyền xét xử do trong vụ án có nhiều người phạm tội thuộc nhiều đơn vị khác nhau, hoặc do người phạm tội thực hiện tội phạm ở nhiều nơi thì tòa án có thẩm quyền xét xử là nơi kết thúc việc điều tra.

Những vụ án mà bị cáo thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án quân sự mà phạm tội ở nước ngoài, nếu xét xử ở Việt Nam thì do Toà án quân sự thành phố Hà Nội hoặc Toà án quân sự Quân khu 7 xét xử theo quyết định của Chánh án Tòa án quân sự trung ương.

Về thẩm quyền xét xử theo cấp, các Tòa án quân sự địa phương xét xử sơ thẩm những vụ án hình sự có tính chất ít nghiêm trọng, nghiêm trọng và rất nghiêm trọng, mà đối tượng khi phạm tội hoặc khi bị khởi tố có cấp bậc quân hàm từ trung tá trở xuống hoặc giữ chức vụ theo quy định có cấp bậc quân hàm cao nhất từ trung tá trở xuống.

Tòa án quân sự quân khu và tương đương có thẩm quyền xét xử tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm an ninh quốc gia, tội phạm phá hoại hòa bình, tội phạm chống loài người, tội phạm chiến tranh, tội phạm thực hiện ở nước ngoài, đối tượng khi phạm tội hoặc khi bị khởi tố có cấp bậc quân hàm từ thượng tá trở lên hoặc giữ chức vụ theo quy định có cấp bậc quân hàm cao nhất từ thượng tá trở lên.

Theo dự thảo, tòa án quân sự có thẩm quyền xét xử mọi tội phạm xảy ra tại địa phương trong thời gian thiết quân luật.

Trường hợp vụ án xảy ra ở nhiều nơi, trong đó có nơi đang thi hành lệnh thiết quân luật, tòa án quân sự ở nơi thiết quân luật có thẩm quyền xét xử toàn bộ vụ án.

Trường hợp sau khi tòa án quân sự đã thụ lý vụ án mà địa bàn nơi tội phạm xảy ra không còn trong tình trạng thi hành lệnh thiết quân luật thì tòa án quân sự tiếp tục xét xử vụ án.

 

Cùng chuyên mục

0888135727