logo DEPROS LAW FIRM

Thủ tục hành chính trực tuyến được cải thiện để tiết kiệm thời gian, chi phí

2020-05-08 10:17:37

Thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến có giá trị pháp lý tương tự như các hình thức khác, theo Nghị định số 45/2020 / ND-CP của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Các cơ quan nhà nước được chỉ đạo hợp tác để tập trung vào nhu cầu của các tổ chức và cá nhân cũng như đảm bảo tính minh bạch và an ninh mạng trong xử lý các thủ tục hành chính trực tuyến.

Các thủ tục trực tuyến không được yêu cầu người dùng gửi lại thông tin hoặc dữ liệu mà các cơ quan nhà nước đang quản lý hoặc có khả năng chia sẻ.

Điều này nhằm tiết kiệm thời gian và giảm chi phí cho tất cả các bên liên quan.

Theo nghị định, việc thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế về giao dịch điện tử mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.

Công chức bị cấm ngăn cản các tổ chức và cá nhân tiến hành các thủ tục hành chính trực tuyến hoặc yêu cầu họ xử lý các tài liệu đã được công nhận hợp pháp để xem xét.

Bất kỳ sự can thiệp bất hợp pháp nào làm sai lệch hồ sơ dữ liệu, giao dịch thanh toán, kết quả tiến hành thủ tục hành chính, tiết lộ thông tin và sao chép dữ liệu đều bị cấm.

Nghị định cũng cấm công chức mạo danh, chiếm đoạt hoặc sử dụng bất hợp pháp danh tính điện tử của các tổ chức, cá nhân hoặc chính quyền.

Cán bộ, công chức có trách nhiệm thông báo cho các tổ chức, cá nhân về việc nhận hồ sơ chính thức hoặc yêu cầu sửa đổi và bổ sung không quá tám giờ sau khi hồ sơ nhận được từ cổng dịch vụ công cộng quốc gia hoặc cổng dịch vụ công cộng của các bộ, tỉnh.

Thông tin và hồ sơ được các cơ quan chức năng nhận và chứng nhận, nếu được các tổ chức và cá nhân chấp thuận, sẽ được lưu trữ tại cơ sở dữ liệu điện tử của các cơ quan trên các cổng thông tin.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 22 tháng 5 năm 2020.

Nguồn: Vietnamlawmagazine

Cùng chuyên mục

02466566555