logo DEPROS LAW FIRM

Xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị

2022-02-17 10:52:14

Là nhiệm vụ trọng tâm mà Cục Phát triển Đô thị sẽ tập trung thực hiện trong năm 2022. TS Trần Quốc Thái - Cục trưởng Cục Phát triển đô thị cho biết: Cùng với nhiệm vụ nghiên cứu và đề xuất Luật Quản lý phát triển đô thị, Cục sẽ đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng khác.

Theo đó, tiếp tục báo cáo xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; Phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng Nghị định sửa các Nghị định, trong đó có Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

Cục phối hợp với các Bộ, ban ngành Trung ương và địa phương tổ chức lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030; triển khai Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030.

Cục đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về phát triển đô thị tại các địa phương; thực hiện nhiệm vụ cơ quan Thường trực Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN (ASCN)…

Trước các kế hoạch, nhiệm vụ nói trên, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đề nghị Cục Phát triển đô thị thẳng thắn nhìn nhận các hạn chế, từ đó rút kinh nghiệm, khắc phục và thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2022.

Bộ trưởng lưu ý: Hệ thống đô thị Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ nhưng chủ yếu vẫn là các đô thị nhỏ. Chất lượng đô thị có tăng lên nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Công tác xây dựng pháp luật có cố gắng nhưng vẫn có một số điều bị chậm sửa đổi, bổ sung. Chính vì vậy, Cục Phát triển đô thị cần phối hợp chặt chẽ với các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác 2022.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh: Cục tập trung xây dựng Luật Quản lý, phát triển đô thị; Triển khai Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tăng cường công tác quản lý nhà nước, phân loại đô thị theo Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13; Tập trung nghiên cứu chiến lược và các mô hình phát triển đô thị mới phù hợp với xu thế và thực tế phát triển của đất nước; nhanh chóng triển khai việc chuyển đổi số; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về phát triển đô thị; thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ trong nội bộ Cục…

Cục trưởng Trần Quốc Thái khẳng định: Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, Cục Phát triển đô thị nhanh chóng bắt tay vào công việc, đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

Trước đó, năm 2011, trong bối cảnh dịch Covid - 19 bùng phát, Cục Phát triển đô thị đã điều chỉnh linh hoạt kế hoạch, thời điểm, trọng tâm thực hiện Chương trình công tác và đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chủ yếu trong năm.

Đặc biệt, Cục đã phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương nghiên cứu, xây dựng, trình Bộ Chính trị Đề án Đô thị hóa, phát triển đô thị và phát triển kinh tế đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, để trên cơ sở đó, Bộ Chính trị xem xét ban hành Nghị quyết về phát triển đô thị trong thời gian tới.

Cục đang nghiên cứu xây dựng sổ tay hướng dẫn các địa phương xây dựng Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu trên nền GIS; Nghiên cứu xây dựng Chương trình thí điểm phát triển đô thị thông minh ĐBSCL; tiếp tục triển khai các hoạt động của Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN (ASCN) và hướng dẫn, phối hợp với các địa phương trong nội dung cụ thể về phát triển đô thị thông minh đang triển khai trên địa bàn…

Nguồn: Hữu Mạnh - Báo Xây dựng

Cùng chuyên mục

0888135727