logo DEPROS LAW FIRM

Vụ việc điển hình

ÁN LỆ SỐ 30/2020/AL

ÁN LỆ SỐ 30/2020/AL

 16-03-2020
 431
Về hành vi cố ý điều khiển phương tiện giao thông chèn lên bị hại sau khi xảy ra tai nạn giao thông Án lệ này do Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đề xuất.
ÁN LỆ SỐ 37/2020/AL

ÁN LỆ SỐ 37/2020/AL

 16-03-2020
 486
Về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tài sản trong trường hợp bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm sau khi kết thúc thời hạn đóng phí bảo hiểm Án lệ này do Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao đề xuất.
0888135727