logo DEPROS LAW FIRM

Vụ việc điển hình

ÁN LỆ SỐ 02/2016/AL

ÁN LỆ SỐ 02/2016/AL

 21-03-2020
 671
Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
ÁN LỆ SỐ 01/2016/AL

ÁN LỆ SỐ 01/2016/AL

 21-03-2020
 504
Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
ÁN LỆ SỐ 36/2020/AL

ÁN LỆ SỐ 36/2020/AL

 17-03-2020
 402
Về hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị thu hồi, hủy bỏ. Án lệ này do PGS.TS Đỗ Văn Đại, Trưởng khoa Luật Dân sự Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên Hội đồng tư vấn án lệ đề xuất.  
ÁN LỆ SỐ 28/2019/AL

ÁN LỆ SỐ 28/2019/AL

 17-03-2020
 328
Về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”. Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 22 tháng 8 năm 2019 và được công bố theo Quyết định số 293/QĐ-CA ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
ÁN LỆ SỐ 30/2020/AL

ÁN LỆ SỐ 30/2020/AL

 16-03-2020
 339
Về hành vi cố ý điều khiển phương tiện giao thông chèn lên bị hại sau khi xảy ra tai nạn giao thông Án lệ này do Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đề xuất.
ÁN LỆ SỐ 37/2020/AL

ÁN LỆ SỐ 37/2020/AL

 16-03-2020
 339
Về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tài sản trong trường hợp bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm sau khi kết thúc thời hạn đóng phí bảo hiểm Án lệ này do Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao đề xuất.
02436366565