logo DEPROS LAW FIRM

Việt Nam tái cơ cấu chương trình khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030

2021-09-05 13:56:17

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1158 / QĐ-TTg về việc cơ cấu lại Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030.

Kỹ sư Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thiết kế vệ tinh MicroDragon Ảnh: VNSC

Tại Quyết định này, Bộ được chỉ định phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.

Bộ phải căn cứ vào Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 và hướng dẫn lấy doanh nghiệp, viện, trường đại học làm chủ thể nghiên cứu; đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và công bằng.

Mục tiêu và kết quả của các chương trình là nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước; mở rộng thị trường nước ngoài cho các ngành có lợi thế; cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII); ưu tiên khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế.

Quyết định cũng nêu rõ một số lĩnh vực nghiên cứu ưu tiên như khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, công nghiệp, nông nghiệp, y tế, tài nguyên, môi trường.

Nguồn: Vietnamlawmagazine

Cùng chuyên mục

02466566555