logo DEPROS LAW FIRM

Tư vấn pháp luật về du học

2019-07-11 14:30:19

-Tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn du học:

  • Tư vấn thành lập và hoạt động cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn du học
  • Cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến xin cấp giấy phép và các giấy tờ, thủ tục khác để thành lập doanh nghiệp.
  • Cung cấp dịch vụ pháp lý giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp tư vấn du học.

-Cung cấp dịch vụ pháp lý, tư vấn pháp cho người có nhu cầu đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài.

Cùng chuyên mục

02466566555