logo DEPROS LAW FIRM

Trần Nguyễn Thanh

2018-09-11 10:15:33

Ông Trần Nguyễn Thanh

Tel: 024.6666.5665

Email: tnthanh@deproslaw.vn

Chức vụ: Trưởng phòng Tư vấn pháp luật.

Học vấn: Cử nhân Luật học, tốt nghiệp khóa Đào tạo nghiệp vụ Luật sư tại Học viện Tư pháp.

 

Kinh nghiệm hành nghề luật

Ông có kinh nghiệm thực tiễn trong việc giải quyết tranh chấp, hoạt động tư vấn pháp luật, đặc biệt trong các lĩnh vực: Pháp luật về Sở hữu trí tuệ, Pháp luật về lao động, Hình sự và Tố tụng hình sự; Hôn nhân & Gia đình; 

Ông từng là cán bộ tư vấn pháp lý cho các Công ty Luật, Văn phòng Luật sư (Công ty Luật Hợp danh Phương Đông, Công ty Luật Sao Việt…).

Ông đã từng là tư vấn viên cho Tổ chức phi chính phủ NGOs (Blue Dragon Children’s Foundation).

 

02466566555