logo DEPROS LAW FIRM

TỔNG HỢP NHỮNG ĐIỂM MỚI CƠ BẢN CỦA LUẬT ĐẦU TƯ 2020

2021-02-17 08:49:03

Năm 2020 với nhiều biến động đã qua đi, DEPROS LAW xin được gửi tới quý vị bản Tổng hợp những điểm mới cơ bản của Luật Đầu tư 2020, như là một món quà để tri ân quý vị và các bạn vì sự đồng hành với DEPROS LAW trong khoảng thời gian qua. Trân trọng.

NHỮNG ĐIỂM MỚI CƠ BẢN

Những quy định chung

1.1. Sửa đổi giảm số lượng ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện còn 227 so với 243 ngành nghề của Luật Đầu tư 2014.

1.2. Bổ sung quy định cấm tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ đòi nợ (Điều 6 Luật Đầu tư 2020).

1.3. Bổ sung Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với Nhà đầu tư nước ngoài (Khoản 3, 4 Điều 9 Luật Đầu tư 2020).

Về ưu đãi đầu tư

2.1. Bổ sung thêm các hình thức ưu đãi đầu tư: Khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế (Điều 15 Luật Đầu tư 2020).

2.2. Bổ sung thêm nhiều ngành, nghề ưu đãi đầu tư như: Giáo dục đại học; Sản xuất các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ; Sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; Bảo quản thuốc, sản xuất trang thiết bị y tế; Sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ tạo ra hoặc tham gia chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành. (Điều 16 Luật Đầu tư 2020).

2.3. Bổ sung điểm mới về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt đối với (i) Dự án đầu tư thành lập mới (bao gồm cả việc mở rộng dự án thành lập mới đó) các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư; (ii)  Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư (Điều 20 Luật Đầu tư 2020).

Về hoạt động đầu tư tại Việt Nam

3.1. Bổ sung điều kiện thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam của Nhà đầu tư nước ngoài, theo đó NĐT nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với NĐT nước ngoài được quy định tại Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với NĐT nước ngoài (Điều 22 Luật Đầu tư 2020).

3.2. Sửa đổi về tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của NĐT nước ngoài trong tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đầu tư. Theo Điều 23 Luật Đầu tư 2020, NĐT nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ trước đây Luật Đầu tư 2014 quy định là từ 51% vốn điều lệ.

3.3. Bổ sung điều kiện để NĐT nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khi đáp ứng đủ các quy định, điều kiện sau đây (Điều 24 Luật Đầu tư 2020):

- Điều kiện tiếp cận thị trường đối với NĐT nước ngoài quy định tại Điều 9 của Luật Đầu tư 2020;

- Bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Đầu tư 2020;

- Quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển.

3.4. Sửa đổi, bổ sung về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư  (Khoản 3 Điều 29 Luật Đầu tư 2020):

Trường hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất mà chỉ có một người đăng ký tham gia hoặc đấu giá không thành theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc trường hợp tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư mà chỉ có một nhà đầu tư đăng ký theo quy định của pháp luật về đấu thầu, cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư khi nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

3.5. Sửa đổi về nơi nộp hồ sơ dự án đầu tư, theo đó đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, của Thủ tướng Chính phủ: NĐT nộp hồ sơ dự án đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (trước đây nộp cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư); đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: NĐT nộp hồ sơ dự án đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư (Điều 34, 35, 36 Luật Đầu tư 2020).

3.6. Sửa đổi điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, theo Điều 38 Luật Đầu tư 2020 thì cần đáp ứng các điều kiện:

- Dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;

- Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư;

- Dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch quy định tại điểm a khoản 3 Điều 33 của Luật Đầu tư 2020;

- Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất, số lượng lao động sử dụng (nếu có);

- Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với NĐT nước ngoài.

3.7. Sửa đổi những trường hợp NĐT không phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư, theo đó chỉ còn 4 trường hợp NĐT không phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư (Điều 43 Luật Đầu tư 2020).

Về hoạt động đầu tư ra nước ngoài

4.1. Sửa đổi các ngành nghề cấm đầu tư ra nước ngoài, theo Điều 53 Luật Đầu tư 2020, NĐT Việt Nam khi đầu tư ra nước ngoài, không được đầu tư kinh doanh vào các ngành nghề sau:

- 08 ngành, nghề bị cấm đầu tư kinh doanh tại Mục 1. kể trên và các điều ước quốc tế có liên quan;

- Ngành, nghề có công nghệ, sản phẩm thuộc đối tượng cấm xuất khẩu theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại thương;

- Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

4.2. Sửa đổi về điều kiện đối với các ngành nghề đầu tư ra nước ngoài, theo Điều 54 Luật Đầu tư 2020 các NĐT Việt Nam khi đầu tư vào các ngành, nghề sau đây ở nước ngoài phải đáp ứng những điều kiện nhất định theo pháp luật về Ngân hàng; Bảo hiểm; Chứng khoán; Báo chí, phát thanh, truyền hình; Kinh doanh bất động sản.

MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ

Luật Đầu tư 2020 được ban hành có nhiều điểm tiến bộ và rõ ràng hơn so với Luật Đầu tư 2014. Luật Đầu tư 2020 có nhiều quy định thuận lợi cho nhà đầu tư cũng như hoạt động đầu tư, ví dụ: quy định rõ ràng hơn về quyền lợi của Nhà đầu tư, giảm số lượng nghành nghề kinh doanh có điều kiện, mở rộng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, mở rộng thẩm quyền chấp thuận đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính và đẩy mạnh phân cấp tại địa phương. Tuy nhiên,Luật Đầu tư 2020 cũng có những có quy định thắt chặt hơn về hoạt động đầu tư ra nước ngoài, những nghành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với Nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, Luật Đầu tư 2020 đã hoàn thiện hơn các quy định cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư, bảo đảm an ninh, quốc phòng; góp phần hạn chế tình trạng chuyển giá, trốn thuế và xử lý các trường hợp đầu tư chui, đầu tư núp bóng.

Cùng chuyên mục

0888135727