logo DEPROS LAW FIRM

Tiến sĩ Nguyễn Văn Hợi

2017-07-26 14:53:26

Ông Nguyễn Văn Hợi

Tel: 0984.215.883

Học vấn: Tiến sĩ Luật học

Chuyên ngành: Luật Dân sự và Tố tụng dân sự

Với nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn, lý luận sắc bén, kết quả dịch vụ pháp lý tối ưu,Ông tạo niềm tin bền vững cho khách hàng

Kinh nghiệm hành nghề luật

Ông là người giàu kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn pháp luật, hoạt động thực tiễn giải quyết tranh chấp (hơn 10 năm )trong các Lĩnh vực sau :Đất đai (Tư vấn tất cả các thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai, tranh chấp đất đai, .v.v.); Hợp Đồng (Soạn thảo Hợp đồng, giải quyết tranh chấp hợp đồng, v.v..);  Bồi thường thiệt thiệt hại (trong hợp đồng và ngoài hợp đồng);  tư vấn các thủ tục Tố tụng dân sự cho rất nhiều cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên cả nước. 

Ông hiện nay đang là Cố vấn pháp luật, Cộng tác viên cho một số Công ty Luật, Văn phòng Luật sư.

Ông là Cộng tác viên thường trực của Trung tâm Tư vấn Pháp luật Trường Đại học Luật Hà Nội thực hiện tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức trong rất nhiều các lĩnh vực pháp luật.

Kinh nghiệm lý luận sắc bén với hơn 10 năm giảng dạy tại trường Đại học Luật Hà Nội và rất nhiều cơ sở đào tạo Luật khác trên cả nước.

 

 

02466566555