logo DEPROS LAW FIRM

Thủ tướng phê chuẩn nghị định về việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

2020-04-16 12:24:49

Hôm 8 tháng 4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phê chuẩn Nghị định số 41/2020/ND-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất để hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Nghị định có hiệu lực ngay lập tức.

Việc thanh toán sẽ được kéo dài trong vòng 5 tháng.

Theo đó, ngoài các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, kho, nhà ở và ăn uống, giáo dục, dịch vụ y tế và công nghiệp cung ứng, các doanh nghiệp hoạt động trong ngành nông lâm-ngư nghiệp, chế biến thực phẩm, dệt may, xây dựng cũng sẽ được gia hạn thanh toán.

Các đối tượng khác được gia hạn thanh toán bao gồm các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ và các tổ chức tín dụng và chi nhánh của các ngân hàng nước ngoài hỗ trợ cho khách hàng của họ bị ảnh hưởng bởi COVID-19 theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm công khai danh sách các ngân hàng đủ điều kiện được gia hạn thanh toán.

Việc gia hạn 5 tháng sẽ được tính cho thuế giá trị gia tăng (VAT) của các giai đoạn tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, quý đầu tiên và quý hai. Do đó, việc thanh toán VAT của kỳ tính thuế tháng 3 sẽ được kéo dài đến ngày 20 tháng 9 trong khi giai đoạn tính thuế quý hai đến ngày 20 tháng 12.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), sẽ được gia hạn cho các khoản tiền còn lại của năm 2019, thuế tạm thời của giai đoạn tính thuế của quý đầu tiên và quý hai.

Đối với hộ gia đình và cá nhân, thời hạn nộp thuế VAT và thuế TNDN được kéo dài đến ngày 31 tháng 12.

Việc thanh toán tiền thuê đất cũng sẽ kéo dài 5 tháng kể từ ngày 31 tháng 5.

Nghị định cũng cho phép các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực mà một trong số đó thuộc lĩnh vực được gia hạn, cũng sẽ được gia hạn cho toàn bộ thuế VAT và thuế TNDN phải nộp.

Bộ Tài chính ước tính tổng số thuế và phí trị giá 180 nghìn tỷ đồng sẽ được gia hạn nộp. Tuy nhiên, số tiền vẫn sẽ được thu vào ngân sách nhà nước trong năm nay.

Đơn vị nộp thuế phải nộp đề xuất cho cơ quan quản lý thuế trước ngày 30 tháng 7 để được gia hạn.

Theo Bộ Tài chính, có hơn 700,000 doanh nghiệp, hoặc 98% doanh nghiệp, được gia hạn.

Nguồn: Vietnamlawmagazine

Cùng chuyên mục

0888135727