logo DEPROS LAW FIRM

Quốc hội thảo luận về Luật Cư trú

2020-05-27 14:02:30

Vào thứ Bảy, Quốc hội đã có cuộc thảo luận trực tuyến về việc thí điểm mô hình quản lý đô thị ở Đà Nẵng và báo cáo về luật cư trú sửa đổi.

Trong phiên làm việc buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trình bày báo cáo về luật cư trú sửa đổi và Chủ tịch Ủy ban Pháp luật Quốc hội Hoàng Thành Tùng đã trình báo cáo xác minh về luật sửa đổi.

Bộ trưởng Bộ Công an trình bày khái quát về các nội dung trong dự thảo Luật Cư trú - Ảnh: VNA

Đồng chí Tô Lâm việc soạn dự thảo luật cư trú là để đảm bảo tính tuân thủ pháp luật của xu thế tái cơ cấu hành chính, đơn giản hóa giấy tờ thủ tục trong hoạt động cư trú.

Theo đó, bản dự thảo luật mới sẽ thay thế phương thức quản lý cư trú kiểu cũ với hộ khẩu, giấy đăng ký tạm trú bằng phương thức quản lý cư trú số hóa với ứng dụng công nghệ thông tin.

Cụ thể, cơ quan nhà nước sẽ sử dụng số CCCD/CMND của công dân để truy cập và cập nhật thông tin lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư, vốn được chia sẻ và kết nối tới các bộ ngành.

Dự thảo cũng bỏ đi các quy định về sổ hộ khẩu, giấy chuyển khẩu, và chỉnh sửa một số chi tiết trong sổ hộ khẩu được quy định trong luật cư trú hiện tại.

Đồng thời, dự thảo luật cũng thêm các thủ tục đăng ký thường trú và tạm trú theo các hướng sau: cơ quan chức năng tiếp nhận, kiểm tra và cập nhật thông tin về địa chỉ thường trú và tạm trú mới của người đăng ký và thông báo cho họ bằng văn bản, mà không cần cấp sổ hộ khẩu hoặc một giấy tạm trú.

Với việc quản lý dân số bằng mã nhận dạng cá nhân, sẽ giúp xóa bỏ một phần hoặc tất cả 13 nhóm thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký thường trú và tạm trú hoặc thay đổi đăng ký cư trú.

Trong báo cáo xác minh dự thảo Luật cư trú sửa đổi, Chủ tịch Ủy ban pháp luật Quốc hội, ông Hoàng Thanh Tung, đồng ý với việc đổi mới phương thức quản lý cư trú thông qua số nhận dạng cá nhân.

Tuy nhiên, chỉ có 18 triệu công dân được cấp số định danh cá nhân cho đến nay và dự kiến toàn bộ công dân sẽ được cấp vào tháng 12 năm 2020.

Theo Bộ Công an, nhiệm vụ này rất tốn thời gian.

Ủy ban Pháp luật đề xuất rằng cần có các giải pháp cụ thể để hoàn thành việc cấp số định danh cá nhân theo lịch trình, và không gây ra bất kỳ sự xáo trộn và ảnh hưởng đến quyền của công dân và tổ chức.

Nguồn: Vietnamlawmagazine

Cùng chuyên mục

02466566555