logo DEPROS LAW FIRM

PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ & KINH DOANH

PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ & KINH DOANH

DEPROS LAW có kinh nghiệm tư vấn thành lập và hỗ trợ pháp lý cho toàn bộ quá trình hoạt động của doanh nghiệp, bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã có kinh nghiệm tư vấn và hỗ trợ cho các dự án năng lượng triển khai trên lãnh thổ Việt Nam. DEPROS LAW cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp uy tín và đảm bảo chất lượng, bao gồm:

  • Tư vấn và thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
  • Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, chuyển đổi doanh nghiệp; tạm ngừng kinh doanh; giải thể doanh nghiệp;
  • Tư vấn các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp;
  • Tư vấn pháp luật kế toán, thuế;
  • Tư vấn pháp luật thương mại, đầu tư;
  • Tư vấn giải quyết các tranh chấp nội bộ doanh nghiệp;
  • Dịch thuật các văn bản, giấy tờ, tài liệu.
02466566555