logo DEPROS LAW FIRM

Một số thành tựu của DEPROS LAW

2020-02-29 13:30:20

DEPROS LAW là Công ty hàng đầu, đáng tin cậy trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến đưa người Việt Nam đi làm việc, học tập tại nước ngoài. Những doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực này là đối tác tin cậy trong thời gian dài của DEPROS LAW, như: TTLC, Thịnh Long Group, TQC International, LETCO, OLECO, TOKAI, Hanoi JVC, Hanoi Link, Techsimex, Hoàng Phát...

DEPROS LAW đã hỗ trợ các doanh nghiệp thiết lập hồ sơ pháp lý và tư vấn pháp luật cho người chuẩn bị ra nước ngoài làm việc, học tập (và thân nhân của họ) giúp giảm đáng kể tỉ lệ vi phạm pháp luật và thoả thuận giữa các bên liên quan. Đồngthời, DEPROS LAW cũng đại diện cho các doanh nghiệp xử lý mọi vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến vi phạm của người Việt Nam được đi làm việc, học tập tại nước ngoài tại Toà án, chính quyền địa phương và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.

Cho đến nay, nhằm giảm thiểu rủi ro, không chỉ doanh nghiệp Việt Nam mà các doanh nghiệp nước  ngoài (doanh nghiệp Nhật Bản) cũng sử dụng dịch vụ pháp lý của DEPROS LAW trước khi tiếp nhận người Việt Nam đến làm việc, học tập.

DEPROS LAW đã tham gia đàm phán, tư vấn pháp luật, soạn thảo toàn bộ các tài liệu, văn kiện và góp phần cho thành công của một số dự án điện mặt trời có giá trị lớn với các đối tác Việt Nam và nước ngoài (như Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Đức). DEPROS LAW đã thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp và tư vấn về đầu tư, hợp đồng, thuế, lao động, bảo hiểm cho các doanh nghiệp và các doanh nghiệp đều “cất cánh” thành công.

DEPROS LAW đã tư vấn pháp luật, hỗ trợ nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước xin cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, duy trì hiệu lực văn bằng, thành công trong xử lý phản đối, huỷ bỏ văn bằng và chống lại hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. DEPROSL LAW cũng đã tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân giải quyết tranh chấp đất đai, nhà ở và tư vấn nhiều vụ việc hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài.

02466566555