logo DEPROS LAW FIRM

ILO, cơ quan phát triển Đức hợp tác thúc đẩy giáo dục nghề nghiệp, tăng trưởng xanh tại Việt Nam

2019-06-06 12:42:59

ILO Việt Nam và Tổ chức hợp tác phát triển Đức (GIZ) vừa thống nhất cùng phối hợp để hỗ trợ hiệu quả hơn cho Chính phủ Việt Nam trong các lĩnh vực cả hai bên cùng quan tâm.

HÀ NỘI – ILO Việt Nam và Tổ chức hợp tác phát triển Đức (GIZ) vừa thống nhất cùng phối hợp để hỗ trợ hiệu quả hơn cho Chính phủ Việt Nam trong các lĩnh vực cả hai bên cùng quan tâm. 

Vào ngày 5/6, một biên bản ghi nhớ đã được Giám đốc ILO Việt Nam, TS Chang-Hee Lee, và Giám đốc quốc gia GIZ, TS Jasper Abramowski, đặt bút ký tại văn phòng ILO tại Hà Nội. 

Các lĩnh vực hợp tác được xác định bao gồm cải cách giáo dục nghề nghiệp, thúc đẩy khía cạnh xã hội của tăng trưởng xanh, và hỗ trợ tăng cường hội nhập ASEAN từ phía Việt Nam. 

Biên bản ghi nhớ có hiệu lực trong vòng 2 năm, tới năm 2021, và có thể được gia hạn sau đó. 

“Tôi tin tưởng rằng việc ký kết biên bản ghi nhớ này sẽ thúc đẩy sự phối hợp một cách có tổ chức hơn giữa hai cơ quan, từ đó xác định được thêm nhiều ý tưởng chung và hợp tác hiệu quả hơn,” Giám đốc ILO Việt Nam phát biểu. 

Bà Valentina Barcucci, chuyên gia kinh tế lao động của ILO Việt Nam, đồng tình: “Nếu chúng ta cùng hành động và cùng chung một tiếng nói, khi đó tiếng nói của chúng ta sẽ có trọng lượng hơn rất nhiều.” 

Giám đốc quốc gia của GIZ cũng ủng hộ tầm nhìn mở rộng hợp tác giữa GIZ và ILO vượt qua khuôn khổ giáo dục nghề nghiệp, sang các lĩnh vực khác. Về mảng giáo dục nghề nghiệp, sự hợp tác song phương sẽ tập trung vào quá trình sửa đổi Bộ Luật Lao động, hỗ trợ các hội đồng kỹ năng ngành, các hội đồng cố vấn ngành, và các sáng kiến khác thúc đẩy hợp tác công tư. 

Theo ông, các lĩnh vực hợp tác khác bao gồm thúc đẩy tăng trưởng xanh, đồng thời hỗ trợ Việt Nam đạt được và giám sát các Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Nguồn: ILO

Cùng chuyên mục

0888135727