logo DEPROS LAW FIRM

Hưởng lương đối với công chức, viên chức, NLĐ trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, Giỗ tổ Hùng Vương 2023

2023-04-28 11:10:56

Công chức, viên chức, NLĐ được nghỉ lễ 30/4, 1/5, giỗ tổ Hùng Vương 2023 từ 4 đến 5 ngày

Nghỉ 30/4 1/5, giỗ tổ Hùng Vương 2023 được hưởng lương mấy ngày đối với công chức, viên chức, Người lao động?

Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định vào các Ngày 30/4, 1/5 và Giỗ Tổ Hùng Vương người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương tổng cộng 03 ngày.

Tuy nhiên, Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 năm 2023 rơi vào ngày thứ 7 và chủ nhật nên:

- Người lao động (có lịch nghỉ hàng tuần vào thứ 7, chủ nhật), công chức, viên chức được nghỉ bù vào ngày 2/5 và 3/5. Đồng nghĩa với việc các đối tượng này được nghỉ và hưởng nguyên lương 5 ngày (bao gồm ngày nghỉ hàng tuần).

- Và người lao động có ngày nghỉ hàng tuần là ngày chủ nhật thì được nghỉ bù vào ngày 2/5. Đồng nghĩa với việc các đối tượng này được nghỉ và hưởng nguyên lương 4 ngày (bao gồm ngày nghỉ hàng tuần).

Cụ thể:

Đối tượng

Nghỉ 1 ngày/tuần (Chủ nhật)

Nghỉ 2 ngày/tuần (Thứ 7, Chủ nhật)

Công chức, viên chức, người lao động

 

Nghỉ 05 ngày liên tục từ ngày 29/4/2023 đến hết 3/5/2023.

Người lao động

Nghỉ 04 ngày liên tục từ ngày 29/4/2023 đến hết 2/5/2023.

Nghỉ 05 ngày liên tục từ ngày 29/4/2023 đến hết 3/5/2023.

 

Có phải thưởng cho người lao động dịp 30/4 và 01/5, Giỗ tổ Hùng Vương không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 104 Bộ luật Lao động năm 2019, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người đó.

Đồng nghĩa, doanh nghiệp có thể lựa chọn thưởng hoặc không thưởng cho người lao động nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5, Giỗ tổ Hùng Vương.

Ngoài ra, tiền thưởng dịp 30/4 và 01/5, Giỗ tổ Hùng Vương vẫn phải nộp thuế TNCN nếu tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công đến mức phải nộp thuế.

Theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm cả tiền thưởng, trừ 4 trường hợp:

- Tiền thưởng kèm theo danh hiệu được Nhà nước phong tặng.

- Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận.

- Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.

- Tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 

Cùng chuyên mục

0888135727