logo DEPROS LAW FIRM

Dự thảo các biện pháp kiểm soát đơn hàng thương mại điện tử quốc tế

2021-10-12 14:47:36

Khách hàng mua hàng qua các nền tảng thương mại điện tử quốc tế sẽ không phải nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa trị giá từ 1 triệu đồng (43,8 USD) trở xuống, mỗi khách hàng được miễn thuế tối đa một đơn hàng mỗi ngày và bốn đơn hàng mỗi tháng.

Hình minh họa. Nguồn: Internet

Đây là một trong những quy định đáng chú ý tại dự thảo Nghị định quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua giao dịch thương mại điện tử do Bộ Tài chính soạn thảo.

Theo dự thảo, việc miễn thuế nhập khẩu cũng sẽ được áp dụng đối với hàng hóa có trị giá hải quan trên 1 triệu đồng trong trường hợp số thuế phải nộp dưới 100.000 đồng (4,38 USD).

Bộ Tài chính cũng đề xuất cho phép người mua hàng thương mại điện tử được miễn quản lý và kiểm tra chuyên ngành đối với một đơn hàng mỗi ngày và bốn đơn hàng mỗi tháng đối với đơn hàng nhiều mặt hàng với giá trị mỗi mặt hàng từ 1 triệu đồng trở xuống hoặc đơn hàng một mặt hàng có giá trị từ 5 triệu VND (218,8 USD) trở xuống, trừ hàng hóa thuộc diện kiểm dịch và hàng hóa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý.

Trong khi đó, thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa giao dịch qua sàn thương mại điện tử quốc tế phải thực hiện theo quy định hiện hành và người nộp thuế phải nộp đủ số thuế phải nộp cho toàn bộ lô hàng.

Để thuận tiện cho việc kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm soát các giao dịch thương mại điện tử quốc tế mà không làm chậm quá trình thông quan, Bộ Tài chính dự kiến xây dựng hệ thống phần mềm quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu qua thương mại điện tử. Hệ thống sẽ được thiết kế như một hệ thống con nằm trong cấu trúc tổng thể của hệ thống công nghệ thông tin của lĩnh vực hải quan. Kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia Việt Nam, giúp công chức hải quan chia sẻ, thu thập thông tin về giấy phép, kết quả kiểm tra chuyên ngành để thực hiện thủ tục thông quan đối với hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành. Nó cũng sẽ được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra và giám sát hàng hóa.

Dự thảo cũng quy định chi tiết về quản lý thông tin đặt hàng, bao gồm việc gửi thông tin đặt hàng, thời điểm gửi thông tin đặt hàng và trách nhiệm của các bên khi gửi thông tin đặt hàng. Cụ thể, hãng tàu và đại lý làm thủ tục hải quan sẽ thực hiện việc gửi thông tin đơn hàng lên hệ thống trước khi hàng đến cửa khẩu nhập (đối với hàng nhập) hoặc cửa khẩu xuất (đối với hàng xuất). Nếu không, cơ quan hải quan sẽ từ chối làm thủ tục hải quan cho lô hàng. Thông tin về một đơn hàng được gửi đến hệ thống sẽ bao gồm tên, số lượng và giá cả của hàng hóa có trong đơn hàng, thời gian vận chuyển, hãng vận chuyển và thông tin thanh toán.

Nguồn: Vietnamlawmagazine

Cùng chuyên mục

02466566555