logo DEPROS LAW FIRM

Đi làm ngày lễ 30/4, 1/5 hưởng lương thế nào?

2023-04-27 09:34:51

Năm 2023,  Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào ngày 29/4 dương lịch, ngay trước kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.  Ngày 29/4 là ngày thứ bảy (cuối tuần) nên người lao động được nghỉ bù sang tuần sau, ngày 02/5. Đồng thời, ngày 30/4 rơi vào Chủ nhật nên người lao động được nghỉ bù vào ngày 3/5.

Vì vậy, trong năm 2023, người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục vào dịp Giỗ tổ  Hùng Vương, 30/4 và 1/5, tức là từ ngày 29/4 đến hết 3/5.

 

Người lao động đi làm trong ngày Giỗ Tổ, 30/4 và 1/5 sẽ được trả ít nhất bằng 400% lương cơ bản.

Người lao động được nghỉ nguyên lương (3 ngày, không kể ngày nghỉ bù) trong những ngày nghỉ lễ nêu trên. Người lao động làm việc trong các ngày Lễ, Tết được hưởng lương và thưởng theo quy định.

Cụ thể, theo Khoản 1 Điều 104 Bộ Luật Lao động 2019, tiền thưởng là số tiền, tài sản hoặc hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc.

Việc thưởng cho người lao động hay không sẽ được xác định theo kết quả sản xuất, kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của chính họ. Điều này được xác định bởi người sử dụng lao động. Ngay cả khi các công ty lựa chọn hình thức thưởng cho nhân viên, họ cũng được chủ động về mức độ và hình thức thưởng.

Tuy nhiên, nếu trong quy chế thưởng của công ty hoặc các thỏa thuận khác với người lao động có nội dung về việc thưởng tiền hoặc hiện vật nhân dịp Lễ Giỗ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 thì công ty phải thực hiện theo quy định của pháp luật này theo đúng cam kết.

Ngoài ra, do nhu cầu công việc, doanh nghiệp có thể chủ động đề nghị người lao động đi làm trong các dịp Lễ, Tết. Trong trường hợp này, thời giờ làm thêm sẽ được tính theo quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019.

Theo đó, tiền lương làm thêm giờ được xác định theo Điều 98 Bộ Luật Lao động: Tiền lương làm thêm giờ ban ngày = 300% x đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm. Tiền lương làm thêm ban đêm = 390% x đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm.

Do đó, nếu tính cả tiền lương ngày lễ thì người lao động làm việc vào ngày lễ, Tết sẽ được trả lương làm ngày và hưởng ít nhất 400% tiền lương, làm việc vào ban đêm được hưởng ít nhất 490% tiền lương.

Trường hợp cần huy động người lao động đi làm trong ngày nghỉ, ngày lễ, người sử dụng lao động còn phải bảo đảm các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 107 Bộ Luật Lao động, bao gồm: được sự đồng ý của người lao động; bảo đảm số giờ làm thêm trong ngày không quá 50% so với số giờ làm việc bình thường trong ngày và không quá 40 giờ/tháng; Đảm bảo tổng số giờ làm thêm trong năm không quá 200 giờ.

Cùng chuyên mục

0888135727