logo DEPROS LAW FIRM

Chính phủ khởi động chương trình cải thiện chăm sóc sức khỏe dành cho người cao tuổi

2020-11-16 09:39:54

Đến năm 2030, 85% người cao tuổi và nhân viên chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trên toàn quốc được tiếp cận thông tin về già hóa dân số và quyền được chăm sóc sức khỏe phù hợp, theo chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi

Theo Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10, chương trình sẽ được xây dựng nhằm cung cấp dịch vụ y tế và nâng cao sức khỏe của người cao tuổi (trên 60 tuổi), đây là một trong những biện pháp đối phó với vấn đề già hóa dân số đồng thời để thực hiện thành công Chiến lược Dân số Quốc gia đến năm 2030.

Theo chương trình, trong 05 năm tới sẽ có ít nhất 70% người cao tuổi trên khắp cả nước được kiểm tra sức khỏe định kỳ một năm một lần.

Trong khi đó, theo thứ tự, từ năm 2020 đến năm 2030, 95% đến 100% người cao tuổi sẽ có được cấp sổ khám bệnh. Đồng thời 90% người cao tuổi mắc các bệnh không lây truyền sẽ được phát hiện và điều trị vào năm 2030.

Tỷ lệ các nhóm tự lực đa thế hệ (ISHC) và các nhóm khác cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho người cao tuổi dự kiến sẽ tăng lên 80% vào năm 2025 và 100% vào năm 2030.

Để đạt được các mục tiêu trên, Chính phủ yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của các cấp chính quyền trong công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Đồng thời, các nhiệm vụ khác bao gồm củng cố hệ thống cung cấp dịch vụ y tế, tăng cường phòng, chống bệnh không lây nhiễm, khám và chữa bệnh định kỳ cho người cao tuổi, từng bước phát triển mô hình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi.

Ngoài ra, một nhiệm vụ khác là nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên chăm sóc người cao tuổi tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương, các trung tâm y tế cấp huyện, trạm y tế cấp xã, cán bộ cơ sở và tình nguyện viên phụ trách công tác dân số.

Ngoài ra, khoa người cao tuổi dự kiến sẽ được lồng ghép vào chương trình đào tạo của các trường đại học y trên toàn quốc.

Đáng lưu ý, chương trình sẽ được triển khai trước hết ở các địa phương có tỷ lệ người cao tuổi cao, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, hải đảo.

Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, bố trí nhân lực, phương tiện thực hiện Chương trình trên phạm vi cả nước.

Nguồn: Vietnamlawmagazine

Cùng chuyên mục

02466566555