logo DEPROS LAW FIRM

Chính phủ ban hành biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi

2021-06-17 14:00:50

Trong một động thái nhằm tiếp tục triển khai UKVFTA, vào ngày 21 tháng 5 Chính phủ đã ban hành Nghị định 53/2021/NĐ-CP về biểu thuế xuất khẩu ưu đãi và biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện UKVFTA trong giai đoạn 2021-2022.

Theo đó, trong Phụ lục I có quy định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi của Việt Nam để thực hiện Hiệp định UKVFTA, gồm mã hàng, mô tả hàng hóa, thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo các giai đoạn khi xuất khẩu sang Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland đối với từng mã hàng.

Phụ lục II quy định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định UKVFTA, gồm mã hàng, mô tả hàng hóa, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo các giai đoạn được nhập khẩu vào Việt Nam từ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland và các khu vực phi thuế quan

Cụ thể, hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam sẽ được ưu đãi thuế xuất khẩu khi nhập khẩu vào Vương quốc Anh, có chứng từ vận tải (bản sao) thể hiện điểm đến là Vương quốc Anh và có tờ khai hải quan nhập khẩu cho các lô hàng dự kiến nhập khẩu vào Vương quốc Anh.

Để được hưởng mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, hàng hóa phải được nhập khẩu vào Việt Nam từ Anh hoặc từ các khu phi thuế quan. Ngoài ra, các mặt hàng đó phải tuân thủ các quy định về quy tắc xuất xứ và có giấy tờ chứng nhận xuất xứ theo quy định tại UKVFTA.

Nguồn: Vietnamlawmagazine

Cùng chuyên mục

02466566555