logo DEPROS LAW FIRM

Bộ Công Thương đưa vào vận hành cổng dịch vụ công trực tuyến

2020-03-25 11:32:57

Bộ Công Thương đã đưa vào hoạt động trực tuyến tất cả 292 dịch vụ công, 166 trong số đó là dịch vụ mức độ 3 và 4, còn lại là dịch vụ mức độ 2, theo Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số.

Dữ liệu cho thấy hơn 31.000 doanh nghiệp đã sử dụng các dịch vụ trực tuyến được cung cấp trên cổng thông tin chính thức của Bộ Công Thương. Năm ngoái, Bộ đã xử lý khoảng 1,54 triệu đơn đăng ký trực tuyến, chiếm 99% tổng số đơn đăng ký.

capturejpg170056953

dichvucong.moit.gov.vn

Ông Đặng Hoàng Hải, người đứng đầu bộ phận, cho biết vào năm 2016, Bộ Công Thương đã đưa vào vận hành cổng dịch vụ công được kết nối với cổng thông tin quốc gia về cùng lĩnh vực, như một phần nỗ lực đẩy mạnh mô hình Chính phủ điện tử.

Bộ đã phát triển dịch vụ trực tuyến mức độ 4 cho các đơn đăng ký và thắc mắc của các nhà thầu nước ngoài về hoạt động tạm nhập tái xuất, cấp giấy phép sử dụng thuốc nổ công nghiệp, chứng nhận lưu thông miễn phí hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu do Bộ Công Thương quản lý, cấp phép sản xuất điện, chứng nhận nguồn gốc hàng hóa và đăng ký nhãn năng lượng.

Bộ cũng đã bổ sung 30 dịch vụ trực tuyến mới trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm an toàn công nghiệp, an toàn thực phẩm, khoa học và công nghệ, quản lý cạnh tranh, thương mại quốc tế và công nghiệp nặng, đồng thời thúc đẩy hơn nữa Cơ chế một cửa Quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN.

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến có bốn cấp độ, tùy thuộc vào số lượng dịch vụ mà nó cung cấp. Cấp độ càng cao thì càng cung cấp nhiều dịch vụ trực tuyến.

Cấp độ 1: Các thủ tục trực tuyến về điền biểu mẫu và thông tin cần thiết về quy trình, thời gian và chi phí dịch vụ.

Cấp độ 2: Dịch vụ cho phép người dùng tải xuống các biểu mẫu cần thiết để in ra và điền vào sau.

Cấp độ 3: Người nộp đơn có thể điền và gửi các mẫu đơn trực tuyến.

Cấp độ 4: Thanh toán dịch vụ trực tuyến. Kết quả giao dịch được công bố trực tuyến hoặc gửi qua bưu điện theo yêu cầu.

Cùng chuyên mục

0888135727