logo DEPROS LAW FIRM

Bà Hoàng Thị Thanh Huyền

2017-07-26 09:22:08

Bà Hoàng Thị Thanh Huyền

Tel:  024.6666.5665

Email: hthuyen@deproslaw.vn

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Chức vụ: Trưởng phòng Tài chính & Quan hệ khách hàng

 

 

02466566555