logo DEPROS LAW FIRM

Áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với pháp nhân thương mại

2020-04-14 17:57:17

Các pháp nhân thương mại không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các bản án hoặc phán quyết có hiệu lực pháp lý của tòa án sẽ bị đóng băng tài khoản ngân hàng và tài khoản chứng khoán.

Nội dung này được quy định trong một dự thảo nghị định do Bộ Công an soạn thảo để quy định các nguyên tắc, biện pháp, thứ tự và thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế để thi hành hình phạt và biện pháp tư pháp đối với các pháp nhân thương mại.

Các biện pháp cưỡng chế khác bao gồm kê biên tài sản để bán đấu giá và thu giữ tạm thời các tài liệu, vật lưu giữ dữ liệu điện tử hoặc con dấu.

Theo dự thảo, một pháp nhân thương mại có thể phải chịu một hoặc nhiều biện pháp cưỡng chế cùng một lúc. Tuy nhiên, các biện pháp cưỡng chế sẽ chỉ được áp dụng sau khi cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế. Quyết định áp dụng các biện pháp cưỡng chế phải được đưa ra dựa trên hình phạt hoặc biện pháp tư pháp áp đặt lên pháp nhân; nội dung, tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ án; và điều kiện tại địa phương và thực tế.

Biện pháp đóng băng tài khoản sẽ được áp dụng cho các pháp nhân thương mại bị đình chỉ hoạt động trong một thời hạn xác định; cấm kinh doanh, hoạt động trong tất cả các lĩnh vực, cấm huy động vốn; hoặc biện pháp tư pháp.

Cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền ban hành quyết định đóng băng tài khoản có thể yêu cầu tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp thông tin về tài khoản của pháp nhân thương mại. Các cơ quan này sẽ chịu trách nhiệm giữ bí mật thông tin họ nhận được.

Trong khi đó, các pháp nhân thương mại chịu các biện pháp cưỡng chế sẽ phải thông báo cho các cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền về tên của các tổ chức tín dụng hoặc công ty chứng khoán nơi tài khoản của họ được mở cũng như số tài khoản của họ khi được yêu cầu.

Trong vòng ba ngày làm việc sau khi nhận được quyết định đóng băng tài khoản, tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nơi pháp nhân thương mại mở tài khoản sẽ phải đóng băng tất cả các tài khoản và thông báo cho chủ tài khoản.

Nguồn: Vietnamlawmagazine

Cùng chuyên mục

02466566555